ՅՆ

«Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար», Ա. հատոր

30/10/1972
«Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար», Ա. հատոր

«Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար», Ա. հատոր, խմբագիր՝ Հրաչ Տասնապետեան, Պէյրութ, 1972, 304 էջ, հրատարակութիւն՝ Հ.Յ. Դաշնակցութեան։ Բովանդակութիւն՝ – Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի խօսքը՝ «Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար» շարքի հրատարակութեան մասին – Արխիւային նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան Լեռնավայրի (Կիլիկիա), Կղզիի (Կիպրոս), Եգիպտոսի եւ Ոսկեհանքի (Իզմիր) գործունէութեանց վերաբերեալ — 1896-1905 – Մինաս Վերածինի թուղթերը — 1920-1922 –...
Ամբողջը »

Յեղափոխական Հայուհիներ

01/12/1939
Յեղափոխական Հայուհիներ

Աբրահամ Գիւլխանդանեան, Յեղափոխական Հայուհիներ, Փարիզ, «Նոր Մատենաշար» թիւ 2, 1939։ Բովանդակութիւն Առաջին Հայ Յեղափոխական կինը՝ Թամարա Ադամեան-Ներսիսեան Նատալիա Ամիրխանեան-Մուրադխանեան Մարիամ Վարդանեան-Նազարբէկեան (Մարօ) Հ.Յ.Դ. սկզբնական շրջանի կին գործիչները Ժենիա Ադամեան-Քալանդարեան Դարիա Գօլօշեան-Թադէոսեան Մատինեան Քոյրեր Օժանդակ կին ուժեր Պարսկաստանում
Ամբողջը »Այլ լեզուներով

HamazkayinBookstore-logo-s Sartarabad-bookstore-logo-s