Յեղափոխական Հայուհիներ

01/12/1939

Des_armeniennes_revolutionnaires_1939Աբրահամ Գիւլխանդանեան, Յեղափոխական Հայուհիներ, Փարիզ, «Նոր Մատենաշար» թիւ 2, 1939։

Բովանդակութիւն

  Առաջին Հայ Յեղափոխական կինը՝ Թամարա Ադամեան-Ներսիսեան
  Նատալիա Ամիրխանեան-Մուրադխանեան
  Մարիամ Վարդանեան-Նազարբէկեան (Մարօ)
  Հ.Յ.Դ. սկզբնական շրջանի կին գործիչները
  Ժենիա Ադամեան-Քալանդարեան
  Դարիա Գօլօշեան-Թադէոսեան
  Մատինեան Քոյրեր
  Օժանդակ կին ուժեր Պարսկաստանում


Այլ լեզուներով

HamazkayinBookstore-logo-s Sartarabad-bookstore-logo-s