Ամսական արխիւներ. December 1939

Յեղափոխական Հայուհիներ

01/12/1939
Յեղափոխական Հայուհիներ

Աբրահամ Գիւլխանդանեան, Յեղափոխական Հայուհիներ, Փարիզ, «Նոր Մատենաշար» թիւ 2, 1939։ Բովանդակութիւն Առաջին Հայ Յեղափոխական կինը՝ Թամարա Ադամեան-Ներսիսեան Նատալիա Ամիրխանեան-Մուրադխանեան Մարիամ Վարդանեան-Նազարբէկեան (Մարօ) Հ.Յ.Դ. սկզբնական շրջանի կին գործիչները Ժենիա Ադամեան-Քալանդարեան Դարիա Գօլօշեան-Թադէոսեան Մատինեան Քոյրեր Օժանդակ կին ուժեր Պարսկաստանում
Ամբողջը »Այլ լեզուներով

HamazkayinBookstore-logo-s Sartarabad-bookstore-logo-s