«Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար», Ա. հատոր

30/10/1972

Nyuter-01«Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար», Ա. հատոր, խմբագիր՝ Հրաչ Տասնապետեան, Պէյրութ, 1972, 304 էջ, հրատարակութիւն՝ Հ.Յ. Դաշնակցութեան։

Բովանդակութիւն՝
– Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի խօսքը՝ «Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար» շարքի հրատարակութեան մասին
– Արխիւային նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան Լեռնավայրի (Կիլիկիա), Կղզիի (Կիպրոս), Եգիպտոսի եւ Ոսկեհանքի (Իզմիր) գործունէութեանց վերաբերեալ — 1896-1905
– Մինաս Վերածինի թուղթերը — 1920-1922
– Փաստաթուղթեր Պոլսոյ շրջանի յեջափոխական-կուսակցական գործունէութենէն — 1890-1914
– Ստեփան Եսայեանի թուղթերը — 1908-1919
– Տիգրան Եաղուպեանի թուղթերը եւ արխիւային այլ թուղթեր — 1907-1921
– Ընդհանուր յաւելուած։

Ներբեռնել PDF տարբերակը 26 MBԱյլ լեզուներով

HamazkayinBookstore-logo-s Sartarabad-bookstore-logo-s