Յուշապատում Հ.Յ.Դաշնակցութեան 1890-1950

05/11/1950

«Յուշապատում Հ.Յ.Դաշնակցութեան 1890-1950», Հրատարկութիւն՝ Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի, Բոստոն, «Հայրենիք»ի տպարան, 1950, 636 էջ. պատրաստել է Սիմոն Վրացեանը, որին պատկանում են հատորի բոլոր անստորագիր գրութիւնները։

«ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔ, ԻԲՐԵԻ ՎԵՐՋԱԲԱՆ»-ից՝

HushapatumՆերկայ «Յուշամատեան»-ը լոյս է տեսնում Հ.Յ.Դ Բիւրոյի հրատարակութեամբ՝ Հ.Յ.Դաշնակցութեան վաթսունամեակի առթիւ:

Անհնար է նոյնիսկ այսքա՜ն ծաւալուն հատորով անգամ մօտաւոր լրութեամբ պատկերացնել Դաշնակցութիւնը իր փոթորկալից կեանքով եւ բազմազան գործերով: Դրա համար մէկից աւելի հատորներ են հարկաւոր:

Ներկայ հատորում, որ յոբելեանական յուշամատեան է սոսկ, մենք առանձնապէս ծանրացել ենք Հ.Յ.Դաշնակցությեան սկզբնական շրջանի կեանքի եւ գործունէութեան վրայ – ի՞նչ պատճառների հետեւանք է Հայ Յեղափոխութիւնը, ինչպէ՞ս ծնունդ առաւ Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը, ովքե՞ր էին եւ ի՞նչ գաղափարներով էին տոգորուած նրա հիմնադիրները, ի՞նչ սկզբունքների վրայ կառուցուեց Հ.Յ. Դաշնակցութեան շէնքը, եւ մի քանի դրուագ մարտական գործունէութիւնից:

Այնուհետեւ ներկայացուած է Հ.Յ. Դաշնակցութեան գաղափարախոսութիւնը՝ իր նախնական ձեւով, ինպէս ըմբռնուած է առաջին շրջանի տեսաբանների՝ նրա հիմնադիրների կողմից: Ապա՝ աստիճանական զարգացումն ու բիւրեղացումը եւ այսօրուայ վիճակը: Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը միակ հայ կուսակցութիւնն է, որ մշակել է սեփական աշխարհահայեացք եւ գաղափարաբանութիւն, որը հզօր, անջնջելի կնիք է դրել հայ քաղաքական մտքի եւ մշակոյթի վրայ:

Հատորի մէկ կարեւոր մասը յատկացուած է Դաշնակցական մտաւորական, մարտական եւ հասարակական գործիչների կեանքին եւ գործունէութեան: Ոմանց մասին խօսուած է կարճ, ուրիշների մասին՝ երկար, այն մտածումով, որ աւելի տեղ տրուի նուազ ծանօթ կամ «մոռացուած» դէմքերին: Դաշնակցական դէմքերի պատմութիւնը Դաշնակցութեան պատմութիւնն է, եւ, ի հարկէ, փափաքելի էր աւելի մեծ թուով կենսագրականներ տալ, բայց անհնար է Դաշնակցության Պանթէոնը լրիւ կերպով ներակայցնել մէկ հատորում: Մենք առինք, առանց յատուկ ընտրութեան, որոշ թուով անուններ, յուսալով, որ ապագային միւսներն էլ իրենց կենսագրողները կ՚ունենան, ինչպէս մէկ մասը արդէն ունեցած է ուրիշ հրատարակութիւնների մէջ։

Վերջապէս, հատորում զետեղուած են տեղեկատու բնոյթ կրող նիւթեր՝ Հ.Յ.Դաշնակցութեան կեանքի եւ գործի այս կամ այն կողմը պատկերացնող, առաւելապէս, իբրեւ հում ատաղձ: Թուերի եւ փաստերի լեզուն, յաճախ, աւելի պերճաօս է, քան ամենապերճաբան հռետորոթիւնը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Հ.Յ.Դ. Գերագոյն Մարմնի խօսքը
Հ.Յ.Դ. Վաթսունամեակի առթիւ
Հայոց Յեղափոխութիւնից Առաջ (Գ. Գիւզալեան)
Հ.Յ.Դ. Ծնունդը եւ Հիմնադիրները (Ս. Վրացեան)
Հ.Յ.Դ. Սկզբունքների եւ Կազմ. Ձեւի Հիմնաւորումը
Հ.Յ.Դ. Գաղափարախօսութիւնը (Վ. Նաւասարդեան)
Հ.Յ.Դ. Ընդհանուր-Ռայոնական ժողովը
Կուկունեան արշաւանքը
Բանկ Օթոման
Փետրուար 18 (Յ. Իրազեկ)
Զրոյց Համայնավար Բարեկամի մը հետ
Անձինք Նուիրեալք
Հ.Յ.Դ. Ընդհանուր Ժողովները
Ահաբեկումներ
Հ.Յ.Դ. Մամուլ եւ Հրատարակութիւններ
Հ.Յ.Դ. Հրատարակութիւններ
«Դրօշակ»ների բովանդակութիւնը
Վերջաբան

Ներբեռնել PDF տարբերակը [100MB]

Թուային առցանց այլ տարբերակԱյլ լեզուներով

HamazkayinBookstore-logo-s Sartarabad-bookstore-logo-s