Մտածումներ Հ.Յ. Դաշնակցության մասին

15/09/2005

NikolAghbalian-AYF-1Հեղինակ՝ Նիկոլ Աղբալեան (Ն. Հանգոյց)
Հրատարակութիւն՝ ՀՅԴ Բյուրոյի Երիտասարդական գրասենյակի
«Երիտասարդական Գրադարան» մատենաշար, թիվ 1

Նվիրվում է ՀՅԴ 115-ամյակին։

Հ.Յ.Դ. Բյուրոյի Երիտասարդական Գրասենյակը սույն հրատարակությամբ հիմք է դնում «Երիտասարդական գրադարան» մատենաշարի:

Մատենաշարի նպատակն է դաշնակցական ուսանողությանն ու երիտասարդությանը զինել քաղաքական եւ կազմակերպական գիտելիքներով, նրանց ծանոթացնել դաշնակցական գաղափարական մտքին, հայացքներին ու դիրքորոշումներին եւ արդի քաղաքական աշխարհում առկա հարցերին:

Նկատի ունենալով, որ դաշնակցական երիտասարդը մտավորականությունն է կուսակցական գաղափարական շարունակականության երաշխավորը, հույժ կարևոր է երիտասարդների ու ուսանողների ծանոթությունը կուսակցական ավանդին:

Ահա այստեղից է ծագում մեծանուն մտավորական Նիկոլ Աղբալյանի «Մտածումներ Հ.Յ.Դաշնակցության մասին» աշխատությունը վերահրատարակելու միտքը: Ի՞նչ է Դաշնակցութիյունը: Ո՞վ է դաշնակցականը: Ի՞նչ պարտականութիյուններ ունի նա…

Ներբեռնել PDF տարբերակըԱյլ լեզուներով

HamazkayinBookstore-logo-s Sartarabad-bookstore-logo-s